xypex Индустриски објект Глобал Импакт

Индустриски објект Глобал Импакт

Skopje

Изработка на подна плоча со 880 кг адитив Xypex Admix на површина од 4500 м2.

Country Videos Banner

 

videos-01
 • international world of xypex

  Меѓународниот свет на Xypex

  Бетонот претставува универзален производ кој меѓу многуте други својства, ја задржува водата и заштитува од вода. Но што кога ќе се наруши бетонот и водата ќе навлезе? Можни се големи проблеми. Тоа е приказната на Xypex ширум светот, моќта на поправката на бетонот на врвен произовод — и како со чекорење по вистинскиот пат, Xypex стана лидер во заштита на бетонот од вода.

  Емитувај видео-запис

  https://www.youtube.com/embed/W20Fmi7ur8w

   
  1
 • xypex crystalline technology introduction video

  Вовед во технологијата Crystalline на Xypex

  Основа на развојот на технологијата Crystalline на Xypex е темелното разбирање на хемискиот и физичкиот состав на бетонот. Бетонот е порозен. Неговите капилари во вид на тунели се природен дел од неговата маса и дозволуваат премин на водата и другите течности.

  Истражувачите во Xypex ја признаваат можноста за хемиски третман што би ги пополнил овие капилари за да се спречи навлегувањето на вода и други течности од која било насока. Оваа составна структура ги пополнува капиларните канали и го прави бетонот водоотпорен.

  Емитувај видео-запис

  https://www.youtube.com/embed/Nt9jG9WDnyQ

   
  2
 • 2021 Xypex animation video

  Анимација за технологијата Crystalline на Xypex

  Како работата врз технологијата Crystalline на Xypex за водоотпорност и заштита на бетонот и понатаму е во рамките на интересот и фасцинираноста на специјалистите за бетон и градежните компании ширум светот. Преку повеќепати зголемен приказ на еден капилар, анимацијата покажува како Xypex навлегува во бетонот и како крајната резултатна каталитичка реакција води до формирање нерастворливи кристали и бетонска структура што е трајно водоотпорна дури и при висок хидростатски притисок.

  Емитувај видео-запис

  https://www.youtube.com/embed/VozKO84Rgzk

  3
 • xypex coating installation video

  Нанесување на Xypex Coating

  Производите Xypex Coating, за површинско нанесување, се дел од системот за водоотпорност и заштита на бетон, и претставуваат еден од три различни начини за нанесување на технологијата Crystalline на Xypex на бетонот.

  Емитувај видео-запис

  https://www.youtube.com/embed/iCXf5QD7REM

   
   
  4
 • xypex admix installation video soluble bags

  Нанесување на Xypex Admix

  Производите Xypex Additive, што се додаваат во бетонот при мешањето, се дел од системот за водоотпорност и заштита на бетон, и претставуваат еден од три различни начини за нанесување на технологијата Crystalline на Xypex на бетонот.

  Емитувај видео-запис

  https://www.youtube.com/embed/hWaAfBV9DpI

   
  5
 • xypex dryshake installation video

  Нанесување на Xypex Dryshake

  Производите Xypex Dryshake, за хоризонтални површини, се дел од системот за водоотпорност и заштита на бетон, и претставуваат еден од три различни начини за нанесување на технологијата Crystalline на Xypex на бетонот.

  Емитувај видео-запис

  https://www.youtube.com/embed/6rLqCnMQkM8

   
  6
 • xypex concrete repair video

  Поправки на бетон со Xypex

  Xypex нуди бројни специјализирани производи за широк опсег примени во поправка на бетон, како на пример, запирање на тек на вода, крпење, повторно рамнење и обновување на бетон, како и за поправка на пукнатини.

  Емитувај видео-запис

  https://www.youtube.com/embed/zUduZjTNAw0

   
  7
Scroll to top