Станбен комплекс Бортас

Скопје

Две ново-изградени паркиралишта на приземјето беа третирани со Xypex Concentrate. Тие се изградени над подземното паркиралиште каде што е забележано одредено протекување. Xypex беше избран пред другите материјали за успешно разрешување на проблемот. Третирани се површини од 1 500 + 800 m2 користејќи 2 000 kg Xypex Concentrate.

Country Videos Banner

 
videos-01
 • Меѓународниот свет на Xypex

  Бетонот претставува универзален производ кој меѓу многуте други својства, ја задржува водата и заштитува од вода. Но што кога ќе се наруши бетонот и водата ќе навлезе? Можни се големи проблеми. Тоа е приказната на Xypex ширум светот, моќта на поправката на бетонот на врвен произовод — и како со чекорење по вистинскиот пат, Xypex стана лидер во заштита на бетонот од вода.

  Емитувај видео-запис

  https://www.youtube.com/embed/W20Fmi7ur8w

   
  1
 • Вовед во технологијата Crystalline на Xypex

  Основа на развојот на технологијата Crystalline на Xypex е темелното разбирање на хемискиот и физичкиот состав на бетонот. Бетонот е порозен. Неговите капилари во вид на тунели се природен дел од неговата маса и дозволуваат премин на водата и другите течности.

  Истражувачите во Xypex ја признаваат можноста за хемиски третман што би ги пополнил овие капилари за да се спречи навлегувањето на вода и други течности од која било насока. Оваа составна структура ги пополнува капиларните канали и го прави бетонот водоотпорен.

  Емитувај видео-запис

  https://www.youtube.com/embed/Nt9jG9WDnyQ

   
  2
 • Анимација за технологијата Crystalline на Xypex

  Како работата врз технологијата Crystalline на Xypex за водоотпорност и заштита на бетонот и понатаму е во рамките на интересот и фасцинираноста на специјалистите за бетон и градежните компании ширум светот. Преку повеќепати зголемен приказ на еден капилар, анимацијата покажува како Xypex навлегува во бетонот и како крајната резултатна каталитичка реакција води до формирање нерастворливи кристали и бетонска структура што е трајно водоотпорна дури и при висок хидростатски притисок.

  Емитувај видео-запис

  https://www.youtube.com/embed/BfKGbWUmAoE

   
  3
 • Нанесување на Xypex Coating

  Производите Xypex Coating, за површинско нанесување, се дел од системот за водоотпорност и заштита на бетон, и претставуваат еден од три различни начини за нанесување на технологијата Crystalline на Xypex на бетонот.

  Емитувај видео-запис

  https://www.youtube.com/embed/iCXf5QD7REM

   
   
  4
 • Нанесување на Xypex Admix

  Производите Xypex Additive, што се додаваат во бетонот при мешањето, се дел од системот за водоотпорност и заштита на бетон, и претставуваат еден од три различни начини за нанесување на технологијата Crystalline на Xypex на бетонот.

  Емитувај видео-запис

  https://www.youtube.com/embed/hWaAfBV9DpI

   
  5
 • Нанесување на Xypex Dryshake

  Производите Xypex Dryshake, за хоризонтални површини, се дел од системот за водоотпорност и заштита на бетон, и претставуваат еден од три различни начини за нанесување на технологијата Crystalline на Xypex на бетонот.

  Емитувај видео-запис

  https://www.youtube.com/embed/6rLqCnMQkM8

   
  6
 • Поправки на бетон со Xypex

  Xypex нуди бројни специјализирани производи за широк опсег примени во поправка на бетон, како на пример, запирање на тек на вода, крпење, повторно рамнење и обновување на бетон, како и за поправка на пукнатини.

  Емитувај видео-запис

  https://www.youtube.com/embed/zUduZjTNAw0

   
  7
Scroll to top