Richi Court Building

กรุงเทพมหานคร

โครงสร้างผนังและถังน้ำบนหลังคาของอาคารใหม่ในกรุงเทพฯ ได้รับการเคลือบสองชั้นด้วยผลิตภัณฑ์ของ Xypex พื้นที่เคลือบรวม 3,000 ตารางเมตร (32,300 ตร.ฟุต)

Country Products Banner

 

banner-country-products
 • xypex concentrate pail

  สารเพิ่มความเข้มข้น

  สารเพิ่มความเข้มข้นของ Xypex เป็นผลิตภัณฑ์เคมีที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของระบบกันน้ำคริสตัลไลน์ของ Xypex เมื่อผสมกับน้ำ ผงสีเทาอ่อนทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมประสานเคลือบคอนกรีตที่อยู่ระดับเหนือพื้นหรือระดับใต้ดิน ทั้งเป็นการเคลือบแบบชั้นเดียวหรือเป็นการเคลือบชั้นแรกในการเคลือบสองชั้นก็ได้ สารนี้ยังผสมในรูปดราย-แพ็คสำหรับปิดรอยต่อของการก่อสร้าง หรือสำหรับการซ่อมรอยร้าว ซ่อมรอยต่อที่ผิดพลาดและรังผึ้ง

  ข้อมูลผลิตภัณฑ์สารเพิ่มความเข้มข้น

  1
  01d3495f-e6a3-4f3d-b3c5-9985ed2eb094
 • xypex modified pail

  สารปรับแต่ง

  สารปรับแต่งของ Xypex สามารถใช้เป็นสารเคลือบชั้นที่สองเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของสารเพิ่มความเข้มข้นของ Xypex หรือใช้เพื่อป้องกันความชื้นของผนังภายนอกได้ การใช้เป็นสารเคลือบชั้นที่สอง สารปรับแต่ง Xypex จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งของสารเพิ่มความเข้มข้นของ Xypex ซึ่งต้องเคลือบสองชั้นและทำให้มีผิวที่แข็งแกร่งขึ้น เมื่อจำเป็นต้องป้องกันความชื้น อาจเลือกใช้การเคลือบครั้งเดียวด้วยสารปรับแต่งเพื่อแทนการพ่น/ส่วนผสมของเหลวจากน้ำมันดิน (tar emulsion)

  ข้อมูลผลิตภัณฑ์สารปรับแต่ง

  2
  aa17f7c1-a64e-49d4-8857-7e9b39624971
 • xypex admix pail

  Admix C-1000 NF

  Admix C-1000 NF ของ Xypex จะผสมกับคอนกรีตผสมเสร็จขณะผลิตเพื่อกันน้ำและปกป้องคอนกรีตตั้งแต่เริ่มต้น ซึ่งมีประสิทธิภาพดีกว่าวิธีการอื่นๆ เนื่องจากความสามารถที่ไม่เหมือนใครในการรวมเป็นหนึ่งกับเนื้อคอนกรีต ผลิตภัณฑ์ชุด Admix C-Series ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองสภาพการณ์ของโครงการและอุณหภูมิที่แตกต่างกัน

  ข้อมูลผลิตภัณฑ์ C-1000 NF

  3
  27aa8b2d-4ea7-4091-8285-e1e6a23c9bb4
 • bio-aus

  Bio-San C500

  Xypex Bio-San C500 ถูกออกแบบส่วนผสมต่าง ๆ มาอย่างแตกต่างเพื่อความพร้อม, และเพื่อปกป้องคอนกรีตในระยะยาวจากสภาวะน้ำเสียที่รุนแรงที่ก่อให้เกิด H2S ที่ก่อให้เกิดสภาวะการกัดกร่อนจากจุลอินทรีย์ Bio-San C500 ได้ผสมผสานสารป้องกันจุลอินทรีย์ที่ทรงประสิทธิภาพร่วมกับเทคโนโลยีผลึกอันเป็นเอกลักษณ์ของ Xypex Admix C

  ข้อมูลผลิตภัณฑ์ Bio-San C500

  3
  150c70f4-4fe6-6432-ba7c-ff0000137baf
 • xypex admix c-5000 pail

  Admix C-5000

  Admix C-5000 ของ Xypex เป็นสารเคมีเฉพาะที่ผลิตขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อเพิ่มความทนทานของคอนกรีตเสริมเหล็กที่อยู่ในสภาพอากาศที่รุนแรง Admix C-5000 ของ Xypex ใส่เข้าไปในคอนกรีตผสมเสร็จขณะที่ผลิต

  ข้อมูลผลิตภัณฑ์ C-5000

  4
  30b906dc-ec49-428d-8c77-4a9be752b24c
 • xypex patch'n plug pail

  Patch’n Plug

  Patch'n Plug ของ Xypex ได้รับการออกแบบพิเศษเพื่อให้คอนกรีตเซ็ตตัวอย่างรวดเร็ว ไม่หดตัว มีแรงเชื่อมต่อสูง ซีเมนต์ผสมไฮโดรลิคสำหรับการฉาบคอนกรีตและซ่อมแซม Patch’n Plug หยุดน้ำได้ในไม่กี่วินาทีและใช้ในการปิด รอยร้าว รู และข้อบกพร่องอื่นๆ ของคอนกรีต

  ข้อมูลผลิตภัณฑ์ Patch’n Plug

  5
  c129a238-3659-4d8f-b0fe-ddc267c956ba
 • xypex megamix pail

  Megamix I & II

  Megamix I ของ Xypex เป็นสารเคลือบบางสำหรับการฉาบผนังปูนกันน้ำและการฉาบทับหน้า ผิวคอนกรีตเหมือนการเคลือบทับหน้าสำหรับสารเพิ่มความเข้มข้นของ Xypex หรือใช้ในการตกแต่งทางสถาปัตย์ Megamix II ของ Xypex เป็นการฉาบซ่อมแซมแบบหนาสำหรับการฉาบซ่อมหรือฉาบทับคอนกรีตที่เสียหาย Megamix II ได้รับการผลิตขึ้นเป็นพิเศษเพื่อสร้างการเชื่อมต่อที่ดีเลิศ มีการหดตัวต่ำ ทนทาน และรับแรงได้สูง

  ข้อมูลผลิตภัณฑ์ Megamix I
  ข้อมูลผลิตภัณฑ์ Megamix II

  6
  55683982-5975-4f5b-8354-688c7f175821
 • xypex fcm 80

  FCM 80

  FCM 80 ได้รับการออกแบบเพื่อการซ่อมรอยร้าวที่เกิดจากการเคลื่อนที่ การปิดรอยต่อการก่อสร้าง การฟื้นฟูคอนกรีตที่เสียหาย และคอนรีตกันน้ำ FCM เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีสองส่วนซึ่งประกอบด้วยของเหลวโพลีเมอร์พิเศษและผงประสานคอนกรีต ทั้งสองส่วนนี้จะผสมกันก่อนใช้ง

  ข้อมูลผลิตภัณฑ์ FCM 80

  8
  5fab3b28-0be8-407a-a053-a45f310d5212
 • xypex gamma cure bottle

  Gamma Cure

  Gamma Cure ของ Xypex เป็นสารที่ใช้ในการรักษาซึ่งออกแบบพิเศษสำหรับผลิตภัณฑ์กันน้ำคริสตัลไลน์ของ Xypex Gamma Cure อาจใช้เป็นตัวเลือกสำหรับการใช้งาน Xypex บางอย่าง ซึ่งอาจใช้เป็น ตัวเร่งกระบวนการคริสตัลไลซ์ของ Xypex Xypex Gamma Cure ทำตัวเป็นสารชะลอการระเหยโดยการรักษาปริมาณความชื้นสูงสุดไว้ในการเคลือบของ Xypex นอกจากนี้ยังเป็นตัวเร่งการทำปฏิกิริยา การกันน้ำคริสตัลไลน์ของ Xypex ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นฟิล์ม ที่สลายตัวด้วยตนเอง (2 – 3 วัน)

  ข้อมูลผลิตภัณฑ์ Gamma Cure 

  10
  a3da8583-a2b0-45be-9116-e1520d1ac9ec
 • xypex xycrylic admix bottle

  Xycrylic Admix

  Xycrylic Admix สูตรน้ำ แข็งแกร่งสูง ส่วนผสมที่กระจายไปด้วยโพลิเมอร์ที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของส่วนผสมคอนกรีตพอร์ตแลนด์ ของเหลวนี้มีสีขาวขุ่นและช่วยเสริมการความสามารถในการฟื้นฟู เพิ่มการยึดเกาะ กันน้ำได้ดีเลิศ และทนต่อสภาพอากาศ และลดการหดตัวของการแตกร้าว Xycrylic Admix ยังใช้ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของ Patch'n Plug ของ Xypex ได้

  ข้อมูลผลิตภัณฑ์ Xycrylic Admix

  11
  19ae5008-7c3a-43b2-a13a-8c6eb9afe87f
 • xypex quickset bottle

  Quickset

  Quickset ของ Xypex เป็นของเหลวละลายในน้ำผสมด้วยซิลิเคต นิวโทรไลเซอร์หรือสารทำให้เป็นกลาง และ สารทำปฏิกิริยาทะลุทลวง ผสมเป็นพิเศษเพื่อเพิ่มความแข็ง กันฝุ่น และฉาบปิดผิวพื้นคอนกรีตใหม่หรือที่เพิ่งปรับปรุง ใช้กับผิวคอนกรีต Quickset ของ Xypex จะแทรกซึมเข้าไปในทุกอณูของสารตั้งต้นตัวทำปฏิกิริยาของคอนกรีต และทำปฏิกิริยาทางเคมีกับหินปูนอิสระและแคลเซียมคาร์บอเนตเพื่อสร้างเจลที่แข็งและไม่ละลายภายในรูฝอยภายใน เพื่อปิดร่องเล็กๆ Quickset เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้ได้ผิวที่แข็งขึ้นและป้องกันฝุ่นได้

  ข้อมูลผลิตภัณฑ์ Quickset

  12
  ac95f6b4-6ed0-4e0c-a5de-6734e8373783
Scroll to top