xypex Diaľničný Most Skala – Nemšová

Diaľničný Most Skala – Nemšová

Táto diaľnica zároveň tvorí protipovodňovú bariéru na rieke Váh. Dve vrstvy prípravkov Xypex Concentrate a Modified sa použili na vodotesné odtokové kanály a šachty, do ktorých sa zachytáva voda z diaľnice, ktorá so sebou unáša oleje a chemikálie. Dvomi vrstvami prípravkov Xypex boli ošetrené aj stĺpy na niekoľkých mostných častiach

Country Videos Banner

 

videos-01
 • international world of xypex

  Medzinárodný svet Xypex

  Betón je univerzálnym produktom, ktorý okrem množstva iných vecí slúži na zadržiavanie vody a ochranu pred vniknutím vody. Ale čo sa stane, ak betón zlyhá a vodu prepustí? Potenciálne veľké problémy. Toto je príbeh spoločnosti Xypex po celom svete, skvelý produkt so schopnosťou opraviť betón, a tiež o tom, ako sa spoločnosť Xypex so správnymi výrobkami stala lídrom v oblasti vodonepriepustnosti betónu.

  Prehrať video

  https://www.youtube.com/embed/W20Fmi7ur8w

   
  1
 • xypex crystalline technology introduction video

  Predstavenie technológie Xypex Crystalline

  Základom vývoja technológie Xypex Crystalline bolo úplné pochopenie chemického a fyzikálneho fungovania betónu. Betón je pórovitý. Jeho kapiláry podobajúce sa tunelom sú prirodzenou súčasťou tejto hmoty a umožňujú prechod vody a iných kvapalín.

  Výskumníci v spoločnosti Xypex vynašli možnosť chemickej úpravy, ktorá by vyplnila tieto kapiláry, vďaka čomu by nedochádzalo k vniknutiu vody a iných kvapalín z akéhokoľvek smeru. Táto integrálna štruktúra vypĺňa kapiláry a vďaka tomu je betón nepriepustný pre vodu.

  Prehrať video

  https://www.youtube.com/embed/Nt9jG9WDnyQ

   
  2
 • 2021 Xypex animation video

  Animácia technológie Xypex Crystalline

  Spôsob, akým technológia Xypex Crystalline zabezpečuje vodonepriepustnosť a chráni betón, neustále vzbudzuje pozornosť a fascinuje výrobcov betónu a staviteľov po celom svete. Vďaka veľkému zväčšeniu jednej kapiláry na obrázku vidíte, ako Xypex preniká do betónu a ako katalytická reakcia vedie k vytvoreniu nerozpustných kryštálov a štruktúry betónu, ktorá je permanentne nepriepustná pre vodu, dokonca aj v prípade mimoriadne vysokého hydrostatického tlaku.

  Prehrať video

  https://www.youtube.com/embed/VozKO84Rgzk

  3
 • xypex coating installation video

  Použitie výrobku Xypex Coating

  Výrobky radu Xypex Coating, určené na povrchové nanášanie, sú súčasťou systému vodonepriepustnosti a ochrany betónu Xypex a predstavujú jeden z troch spôsobov, ako použiť technológiu Xypex Crystalline v betóne.

  Prehrať video

  https://www.youtube.com/embed/iCXf5QD7REM

   
  4
 • xypex admix installation video soluble bags

  Použitie výrobku Xypex Admix

  Výrobky radu Xypex Additive, ktoré sa do betónu pridávajú pri výrobe, sú súčasťou systému vodonepriepustnosti a ochrany betónu Xypex a predstavujú jeden z troch spôsobov, ako použiť technológiu Xypex Crystalline v betóne.

  Prehrať video

  https://www.youtube.com/embed/hWaAfBV9DpI

   
  5
 • xypex dryshake installation video

  Použitie výrobku Xypex Dryshake

  Výrobky radu Xypex Dryshake, určené pre horizontálne povrchy, sú súčasťou systému vodonepriepustnosti a ochrany betónu Xypex a predstavujú jeden z troch spôsobov, ako použiť technológiu Xypex Crystalline v betóne.

  Prehrať video

  https://www.youtube.com/embed/6rLqCnMQkM8

   
  6
 • xypex concrete repair video

  Oprava betónu pomocou výrobkov Xypex

  Spoločnosť Xypex ponúka množstvo špecializovaných výrobkov na množstvo druhov opráv betónu, ako napríklad zastavenie tečúcej vody, zaplátanie, opätovné nanášanie a obnovenie betónu, ako aj na opravu trhlín.

  Prehrať video

  https://www.youtube.com/embed/zUduZjTNAw0

   
  7
Scroll to top