xypex Diaľničný Most Skala – Nemšová

Diaľničný Most Skala – Nemšová

Táto diaľnica zároveň tvorí protipovodňovú bariéru na rieke Váh. Dve vrstvy prípravkov Xypex Concentrate a Modified sa použili na vodotesné odtokové kanály a šachty, do ktorých sa zachytáva voda z diaľnice, ktorá so sebou unáša oleje a chemikálie. Dvomi vrstvami prípravkov Xypex boli ošetrené aj stĺpy na niekoľkých mostných častiach

Country Projects Banner

 

project_bar
 • Xypex Project

  Národná banka Slovenska

  Bratislava Po zlyhaní primárnej izolácie sadaním výškovej časti budovy (3.PP), ktorá bola realizovaná fóliou, sa objavili plošné priesaky a praskliny v stienách. Plošná izolácia bola realizovaná z negatívnej strany (vzdušnej strany) konštrukcie dvojnásobným náterom. Praskliny spôsobené narušením statiky budovy, boli podľa potreby vysekané a vytmelené. Po vyzretí hmôt boli ošetrené dvojnásobným náterom flexibilnou cementovou membránou.
 • Xypex Project

  Priehrada Gabčíkovo

  Gabčíkovo Skôr, ako sa vchody a chodby vedúce k vodným zámkam tejto priehrady opravili a opatrili hydroizoláciou, betónový povrch sa najprv vyčistil vysokotlakovým čistiacim zariadením. Na povrch sa potom nanášali prípravky Xypex Concentrate a Modified v dvoch vrstvách. Praskliny a spoje sa vyplnili a uzavreli prípravkom Xypex Patch'n Plug.
 • Xypex Project

  Investičná a Rozvojová Banka

  Poprad Na ochranu a hydroizoláciu stien a platní pod úrovňou terénu budovy tejto banky sa použili prípravky Xypex Concentrate a Modified v dvoch vrstvách. Spoje sa vyplnili a uzavreli prípravkami Xypex Dry-Pac a Xypex Patch'n Plug.
 • Xypex Project

  Komplex Daňového úradu a Slovenskej Sporiteľne

  Poprad Kvôli ochrane betónu a prevencii voči presakovaniu spodných vôd sa na steny a platne pod úrovňou terénu budovy tejto banky použili prípravky Xypex Concentrate a Modified. Spolu sa spotrebovalo približne 2 600 metrov štvorcových (28 000 štvorcových stôp) náteru Xypex a takmer 1 500 metrov (4 800 stôp) prípravku Xypex na spoje.
 • Xypex Project

  AKN Bánovce

  Bánovce Hydroizolace a sanace akumulačních nádrží a revizních chodeb v rozsahu 3 291 m2. Pracovní spáry a trhliny byly ošetřené systémem Xypex Dry-Pac v rozsahu 154 bm.
 • Xypex Project

  AKN Brodzany

  Brodzany Hydroizolace a sanace akumulačních nádrží v rozsahu 1 680 m2. Pracovní spáry a trhliny byly ošetřeny systémem Xypex Dry-Pac v rozsahu 96 bm.
 • Xypex Project

  AKN Galanta

  Galanta Hydroizolace a sanace akumulačních nádrží a revizních chodeb. Na sanované povrchy byl nanesený dvojnásobný nátěr Xypex v rozsahu 2 005 m2. Pracovní spáry a trhliny byly ošetřené systémem Xypex Dry-Pac v rozsahu 207 bm.
 • Xypex Project

  ČOV Bratislava- Petržalka

  Bratislava Plošné utěsnění dvojnásobným nátěrem Xypex Concentrate a Xypex Modified. Utěsnění trhlin materiálem Xypex Dry-Pac 715,0 bm. Zabezpečení plynonepropustnosti kopule materiálem Xypex FCM.
 • Xypex Project

  ČOV Nitra

  Nitra Plošné utesnění dvojnásobným nátěrem Xypex Concentrate a Xypex Modified. Utěsnění pracovních spár a trhlin materiálem Xypex Dry-Pac a flexibilní cementovou membránou Xypex FCM 216,9 bm.
 • Xypex Project

  ČOV Topoľčany

  Topoľčany Plošné utěsnění dvojnásobným nátěrem Xypex Concentrate a Xypex Modified a utesnění pracovných spár a trhlin materiálem Xypex Dry-Pac 62,2 bm.
 • Xypex Project

  ČOV Zelenec

  Zelenec Plošné utěsnění nátěrem Xypex Concentrate a Xypex Modified. Utěsnění pracovních spár a trhlin prostředkem Xypex Dry-Pac v objemu 3 957,0 bm. Utěsnění svislých trhlin cementovou membránou Xypex FCM.
 • Xypex Project

  ČS Alžbětin ostrov

  Komárno Sanace a hydroizolace nosných konstrukcí historického objektu čerpací stanice materiály Betosan (Densocrete 222, Monocrete PPE TH) a Xypex (Concentrate, Modified, Dry-Pac). Celková plocha takto ošetřených ploch byla 442 m2.
 • Xypex Project

  Denitrifikační nádrže EMO I, II

  Mochovce Hydroizolace a ochrana nových železobetonových konstrukcí denitrifikačních nádrží. Celkový rozsah pro plošnou izolaci činí 5 922 m2. Pracovní trhliny byly ošetřeny technologií Xypex Dry-Pac v celkové délce 760 bm.
 • Xypex Project

  Diaľničný Most Skala – Nemšová

  Táto diaľnica zároveň tvorí protipovodňovú bariéru na rieke Váh. Dve vrstvy prípravkov Xypex Concentrate a Modified sa použili na vodotesné odtokové kanály a šachty, do ktorých sa zachytáva voda z diaľnice, ktorá so sebou unáša oleje a chemikálie. Dvomi vrstvami prípravkov Xypex boli ošetrené aj stĺpy na niekoľkých mostných častiach
 • Xypex Project

  Knihovna Katolické univerzity v Ružomberku

  Ružomberok Hydroizolace základové desky (1.PP) a obvodových stěn knihovny přísadou Admix C-1000 proti tlakové vodě v rozsahu 7 600 kg.
 • Xypex Project

  New Jersey- D1 Horná Streda- Nové Mesto nad Váhom

  Nové Mesto nad Váhom Hydroizolace a ochrana betonových svodidiel proti posypovým solím a vlivům počasí nástřikem Xypex Modified v celkovém rozsahu 6 779 m2.
 • Xypex Project

  Obytný dům ALFA BETA

  Poprad Hydroizolace základových desek polyfunkčního objektu proti zemní vlhkosti nástřikem Xypex.
 • Xypex Project

  Odběrná hráz Žakarovce

  Žakarovce Sanace a ochrana železobetonové konstrukce odběrné hráze materiály Betosan (Densocrete 111, Densocrete 222, Monocrete PPE TH) a Xypex (Concentrate, Modified, Dry-Pac Celkově ošetřená plocha 120 m2.
 • Xypex Project

  Oprava protihlukové stěny na D1 Prešov-Ličartovce

  Prešov Sanace, hydroizolace a ochrana betonové protihlukové stěny proti posypovým solím a povětrnostním vlivům v rozsahu 1 145 m2.
 • Xypex Project

  Plavební komory Gabčíkovo

  Gabčíkovo Plošné utěsnění stěn plavebních komor dvojnásobným nátěrěm Xypex Concentrate a Xypex Modified. Utěsnění pracovních trhlin materiálem Xypex Dry-Pac.
 • Xypex Project

  Polyfunkční komplex Centrál

  Bratislava Hydroizolace základové desky (3.PP) polyfunkčního komplexu proti tlakové vodě (12 m vodní sloupec) přísadou Xypex Admix C-1000 v rozsahu 66 000 kg.
 • Xypex Project

  Polyfunkční komplex Trinity

  Bratislava Hydroizolace základové desky (3.PP) polyfunkčního komplexu proti tlakové vodě ( vodní sloupec 7 m) přísadou Xypex Admix C-1000 v rozsahu 29 965 kg.
 • Xypex Project

  Polyfunkční objekt Javor

  Poprad Hydroizolace výtahových šachet, základové desky a obvodových stěn suterénu (1.PP) polyfukčního objektu pomocí přísady Xypex Admix C-1000 v rozsahu 2606 kg. Pracovní trhliny byly ošetřené systémem Xypex Dry-Pac v rozsahu 417 bm.
 • Xypex Project

  Polyfunkční objekt Rubicon

  Poprad Hydroizolace základové desky a obvodových stěn (1.PP) polyfunkčního objektu proti tlakové vodě přísadou Xypex Admix C-1000 v rozsahu 2 506 kg. Pracovní spáry byly ošetřené systémem Xypex Dry Pac v rozsahu 153 bm.
 • Xypex Project

  Šafránové zahrady

  Košice Hydroizolace obvodových stěn (1. PP) přísadou Xypex Admix C-1000 proti zemní vlhkosti o objemu 2 500 kg.
 • Xypex Project

  Slovenská národní banka

  Bratislava Hydroizolace spodní stavby budovy proti vzlínání vody.
 • Xypex Project

  VDJ Fiľakovo

  Fiľakovo Hydroizolace a sanace akumulačních nádrží v rozsahu 803 m2. Pracovní spáry a trhliny byly ošetřeny systémem Xypex Dry-Pac v rozsahu 208 bm.
 • Xypex Project

  VDJ Koziarka

  Bratislava Sanace a ochrana stropních železobetonových konstrukcí (stropních panelů, průvlaků, sloupů a kalichů) objektu vodojemu materiály Betosan (Densocrete 111, Densocrete 222, Monocrete PPE TH) a Xypex (Concentrate,Modified, Dry-Pac). Celkově ošetrená plocha 292 m2.
 • Xypex Project

  VDJ Krásňany

  Bratislava Sanace a ochrana stropních železobetonových konstrukcí (průvlaků, sloupů) objektu vodojemu materiály Betosan (Densocrete 111, Densocrete 222, Monocrete PPE TH) a Xypex (Concentrate, Modified, Dry-Pac). Celkově ošetřená plocha 600 m2.
 • Xypex Project

  Vodojem Štrbské pleso

  Štrbské pleso Sanačně hydroizolační práce při rekonstrukci vodojemu v rozsahu 1 045 m2. Délka ošetřených pracovních spár systémem Xypex Dry-Pac činí 480 bm.
 • Xypex Project

  Vodojem Ludanice

  Ludanice Hydroizolace a sanace nedostavěného vodojemu v rozsahu 1 102 m2. Pracovní spáry a trhliny byly ošetřené systémem Xypex Dry-Pac v rozsahu 697 bm.
 • Xypex Project

  VDJ Stará Voda

  Stara Voda Sanace a ochrana železobetonových konstrukcí objektu vodojemu materialy Betosan (Densocrete 111, Densocrete 222, Monocrete PPE TH) a Xypex (Concentrate, Modified, Dry-Pac). Celkově ošetřená plocha 182 m2.
 • Xypex Project

  AKN Sereď, Šúrovce

  Surovce Sanace a ochrana stropních železobetonových konstrukcí (stropních panelů, průvlaků, sloupů a kalichů) objektu akumulační nádrže dálkovodu materiály Betosan (Densocrete 111, Densocrete 222, Monocrete PPE TH) a Xypex (Concentrate, Modified, Dry-Pac). Celkově ošetřená plocha 952 m2.
 • Xypex Project

  ČOV Spišská Nová ves

  Spišská Nová Ves Předmětem realizace jsou práce na 19-ti stavebních objektech ČOV (nových i stávajících) v rozsahu: mechanické očištění betonových ploch, očištění betonových konstrukcí tlakovou vodou, ošetření ocelových výztuží, sanace železobetonových konstrukcí a hydroizolace železobetonových konstrukcí materiály Betosan (Densocrete 111, Densocrete 222, Monocrete PPE TH) a Xypex (Xypex Concentrate, Xypex Modified, Xypex Dry-Pac, Xypex Patch'n Plug).
 • Xypex Project

  HDV Sásová

  Sasova Hydroizolace dynamické trhliny vodojemu.
 • Xypex Project

  Polyfukční komplex Pri Mýtě- Košice

  Košice Hydroizolace obvodových stěn (2.PP) přísadou Xypex Admix C-1000 proti zemní vlhkosti v rozsahu 8 054 kg.
 • Xypex Project

  VDJ Tatranská Lomnica

  Tatranská Lomnica Sanace a ochrana železobetonových konstrukcí vodojemu materiály Betosan (Densocrete 111, Densocrete 222, Monocrete PPE TH) a Xypex (Concentrate, Modified, Dry-Pac). Celkově ošetřená plocha 89 m2.
 • Xypex Project

  Zeď D1 Jablunkov- Jánovce

  Janovce- Jablonov Utěsnění průsaků vody v místě pracovní spáry na patě zdi v celkové délce 806 metrů.

Scroll to top