xypex Diaľničný Most Skala – Nemšová

Diaľničný Most Skala – Nemšová

Táto diaľnica zároveň tvorí protipovodňovú bariéru na rieke Váh. Dve vrstvy prípravkov Xypex Concentrate a Modified sa použili na vodotesné odtokové kanály a šachty, do ktorých sa zachytáva voda z diaľnice, ktorá so sebou unáša oleje a chemikálie. Dvomi vrstvami prípravkov Xypex boli ošetrené aj stĺpy na niekoľkých mostných častiach

Country Products Banner

 

banner-country-products
 • xypex concentrate pail

  Concentrate

  Xypex Concentrate je chemicky najaktívnejším výrobkom z radu Xypex Crystalline Waterproofing System. Po zmiešaní s vodou sa tento svetlosivý prášok aplikuje vo forme povlaku z cementovej riedkej malty na betón nižšej alebo vyššej triedy, buď v jednej vrstve, alebo ako prvá z dvoch vrstiev. Zvykne sa miešať s výrobkom Dry-Pac na vytvorenie tesniacich pásov na konštrukčných spojoch, na opravu trhlín, poškodených konštrukčných spojov a dutín.

  Concentrate – údaje o výrobku 

  1
  6990a7de-03bf-4851-b303-6656886f9a87
 • xypex modified pail

  Modified

  Xypex Modified je možné aplikovať ako druhú vrstvu na zosilnenie účinkov kompozitu Xypex Concentrate, prípadne aplikovať ho ako samostatnú vrstvu na ochranu proti vlhkosti na vonkajšie strany základových múrov. Pri aplikácii vo forme druhej vrstvy Xypex Modified chemicky spevňuje Xypex Concentrate – kde je na vytvorenie tvrdšieho povrchu potrebné naniesť dve vrstvy. Na miestach, kde je potrebná odolnosť proti vlhkosti, sa môže namiesto spreja alebo dechtovej emulzie naniesť jedna vrstva Xypex Modified.

  Modified – údaje o výrobku  

  2
  4acb8151-a454-4bfb-8ac4-fda3b656f799
 • xypex admix c-series pail box

  Admix C-500 NF & C-1000 NF

  Xypex Admix sa pridáva do betónovej zmesi už pri výrobe, aby sa vytvorila vodeodolnosť a ochrana betónu hneď od začiatku. Tento spôsob je lepší ako všetky ostatné spôsoby vďaka jeho jedinečnej schopnosti stať sa skutočnou súčasťou betónu. Rad výrobkov Admix C bol špeciálne vytvorený tak, aby boli splnené rozličné projektové a teplotné podmienky.

  Admix C-500 NF – údaje o výrobku 
  Admix C-1000 NF – údaje o výrobku 

  3
  6c37bb7c-ad48-4187-aee4-85a28c1daceb
 • xypex concentrate ds-series pail

  Concentrate DS-1

  Xypex Concentrate DS-1 (suchá prášková zmes Xypex) sa pridáva do horizontálnych betónových plôch čerstvo naliateho betónu. Concentrate DS sa stáva súčasťou betónovej plochy a tým pomáha predchádzať problémom, ktoré bežne súvisia s povrchovou vrstvou (napr. odlupovanie, prášenie, opadávanie a štiepenie). Aktívne chemikálie reagujú s vlhkosťou v čerstvom betóne, čo vyvoláva katalytickú reakciu, ktorá spôsobuje vytvorenie nerozpustných kryštálov v póroch a kapilárach betónu. Concentrate DS-1 je špeciálne vytvorený na dosiahnutie vodonepriepustnosti a ochranu proti agresívnym chemikáliám.

  Concentrate DS-1 – údaje o výrobku

  5
  c8516750-2938-460d-885e-24e9cf6915a8
 • xypex patch'n plug pail

  Patch'n Plug

  Xypex Patch'n Plug je špeciálne navrhnutá rýchlotuhnúca nezmršťovateľná zložka hydraulického cementu s vysokou pevnosťou určená na plátanie a opravu betónu. Patch’n Plug zabraňuje tečeniu vody v priebehu niekoľkých sekúnd a používa sa na utesňovanie trhlín, chybných spojov a iných chýb v betóne.

  Patch’n Plug – údaje o výrobku

  5
  e7cbaaa4-d66a-4f66-aaeb-e2f8b1e3ad98
 • xypex fcm 80 box bottle kit

  FCM 80

  FCM 80 bol špecificky vyvinutý na opravu trhlín spôsobených pohybom, utesnenie konštručných spojov, opravu poškodeného betónu a na vodonepriepustnosť betónových konštrukcií. Medzi jeho výnimočné vlastnosti patrí priľnavosť a elongácia. Často sa používa spolu so systémom kryštalickej vodonepriepustnosti a ochrany betónu Xypex. FCM je dvojzložkový výrobok skladajúci sa zo špeciálnej disperzie tekutého polyméru a cementového prášku. Tieto zložky sa miešajú tesne pred použitím.

  FCM 80 – údaje o výrobku

  6
  b949f259-1d7c-48e8-8925-7b596535cbea
 • xypex gamma cure bottle

  Gamma Cure

  Xypex Gamma Cure je činidlo navrhnuté špecificky pre výrobky radu Xypex Crystalline Waterproofing. Môže byť použité namiesto vytvrdzovania vodou pre určité použitia výrobkov Xypex a na urýchlenie procesu kryštalizácie Xypex Crystallization. Xypex Gamma Cure slúži na zadržiavanie vyparovania, keďže zachytáva maximálne množstvo vlhkosti vo vrstve materiálu Xypex. Slúži tiež ako katalyzátor reakcie pri ošetrení systémom Xypex Crystalline Waterproofing. Tento výrobok sa sám rozkladá (2–3 dni) a nevytvára žiadny film.

  Gamma Cure – údaje o výrobku

  7
  37167e44-443d-48dc-ac2e-3fa304b42696
Scroll to top