xypex Priehrada Gabčíkovo

Priehrada Gabčíkovo

Gabčíkovo

Skôr, ako sa vchody a chodby vedúce k vodným zámkam tejto priehrady opravili a opatrili hydroizoláciou, betónový povrch sa najprv vyčistil vysokotlakovým čistiacim zariadením. Na povrch sa potom nanášali prípravky Xypex Concentrate a Modified v dvoch vrstvách. Praskliny a spoje sa vyplnili a uzavreli prípravkom Xypex Patch'n Plug.

Víta vás spoločnosť Xypex Slovensko

Nachádzate sa na slovenskej stránke predajcu výrobkov spoločnosti Xypex. Nájdete tu informácie o našich výrobkoch a službách, môžete si pozrieť prezentáciu miestnych projektov a zároveň kontaktovať regionálneho predajcu so všetkými otázkami alebo požiadavkami týkajúcimi sa predaja. Ak by ste chceli navštíviť globálnu lokalitu spoločnosti Xypex, kliknite sem www.xypex.com.

Patentované výrobky Crystalline Waterproofing spoločnosti Xypex sa skladujú, predávajú a podpora k nim sa poskytuje na základe zmluvy so spoločnosťou Xypex Chemical Corporation. Už viac ako 40 rokov a vo viac ako 80 krajinách chráni prelomová technológia Xypex Crystalline Waterproofing betónové infraštruktúry.

Technológia Xypex Crystalline Technology bola testovaná a overená na tisíckach projektov po celom svete, v každom podnebí a rozličných konštrukčných situáciách. Dnes spoločnosť Xypex nastavuje vo svojom obore latku excelentnosti a jej výrobky sa používajú v stále väčšom množstve veľkých projektov využívajúcich betón.

Scroll to top