xypex Diaľničný Most Skala – Nemšová

Diaľničný Most Skala – Nemšová

Táto diaľnica zároveň tvorí protipovodňovú bariéru na rieke Váh. Dve vrstvy prípravkov Xypex Concentrate a Modified sa použili na vodotesné odtokové kanály a šachty, do ktorých sa zachytáva voda z diaľnice, ktorá so sebou unáša oleje a chemikálie. Dvomi vrstvami prípravkov Xypex boli ošetrené aj stĺpy na niekoľkých mostných častiach

Víta vás spoločnosť Xypex Slovensko

Nachádzate sa na slovenskej stránke predajcu výrobkov spoločnosti Xypex. Nájdete tu informácie o našich výrobkoch a službách, môžete si pozrieť prezentáciu miestnych projektov a zároveň kontaktovať regionálneho predajcu so všetkými otázkami alebo požiadavkami týkajúcimi sa predaja. Ak by ste chceli navštíviť globálnu lokalitu spoločnosti Xypex, kliknite sem www.xypex.com.

Patentované výrobky Crystalline Waterproofing spoločnosti Xypex sa skladujú, predávajú a podpora k nim sa poskytuje na základe zmluvy so spoločnosťou Xypex Chemical Corporation. Už viac ako 50 rokov a vo viac ako 90 krajinách chráni prelomová technológia Xypex Crystalline Waterproofing betónové infraštruktúry.

Technológia Xypex Crystalline Technology bola testovaná a overená na tisíckach projektov po celom svete, v každom podnebí a rozličných konštrukčných situáciách. Dnes spoločnosť Xypex nastavuje vo svojom obore latku excelentnosti a jej výrobky sa používajú v stále väčšom množstve veľkých projektov využívajúcich betón.

Scroll to top