xypex Javna Garaža U Beogradu

Javna garaža u Beogradu

Beograd

Ovaj podzemni nivo javne garaže je hidroizolovan nanošenjem dva sloja sredstva Xypex Concentrate i Modified. Xypex Dryshake je nanešen na donju ploču ove javne garaže koja se nalazi 12 metara pod zemljom.

Country Literatures Banner

 

banner-country-literature
  • No Equal (Nema jednakih)

    Ova brošura je zbirka nekih naših skeniranje elektronskih mikroskopija (SEM) slike koje pružaju konačne dokaze o formiranju kristalne strukture koja nije rastvorljiva u betonu tretiranim sa Xypex-om. Xypex Kristalna tehnologija zaista nema jednakost.

    Acrobat PDF
Scroll to top