Manila Peninsula Hotel xypex

Manila Peninsula Hotel

Lungsod ng Makati

Ang mga produkto ng Xypex ay ginamit upang gawing waterproof ang swimming pool sa ibaba at ang naka-arkong bahagi ng pedimentong mas nasa ibaba.

Country Videos Banner

 

videos-01
 • international world of xypex

  Ang Internasyunal na Mundo ng Xypex

  Ang kongkretokongkreto ay ang unibersal na produkto na, bukod sa maraming iba pang bagay, hindi nagpapalabas at hindi nagpapapasok ng tubig. Ngunit kapag nasira ang kongkretokongkreto at nakapasok ang tubig? Malalaking potensyal na problema. Ito ang kwento ng Xypex sa buong mundo, ang kakayahang mag-ayos ng kongkretokongkreto ng isang napakahusay na produkto — at kung paano naging nangunguna ang Xypex sa paggawang waterproof sa kongkretokongkreto dahil sa paggamit dito kasama ng mga tamang sangkap.

  I-play ang Video

  https://www.youtube.com/embed/W20Fmi7ur8w 1
 • xypex crystalline technology introduction video

  Introduksyon sa Teknolohiyang Crystalline ng Xypex

  Pangunahin sa pagbuo sa Teknolohiyang Crystalline ng Xypex ay ang ganap na pag-unawa sa kemikal at pisikal na kabuuan ng kongkretokongkreto. Puno ang kongkreto ng napakaliliit na butas. Ang mga capillary nitong tila tunnel ay natural na bahagi ng kabuuan nito, at nagbibigay-daan ang mga ito sa pagdaloy ng tubig at iba pang mga likido.

  Nakita ng mga mananaliksik sa Xypex ang pagkakataon para sa isang kemikal na pagsasailalim na magpupunan sa mga capillary na ito upang mapigilan ang pagpasok ng tubig at iba pang mga likido mula sa anumang direksyon. Pupunan ng mahalagang istrukturang ito ang mga capillary tract na magreresulta sa pagiging waterproof ng kongkretokongkreto.

  I-play ang Video

  https://www.youtube.com/embed/Nt9jG9WDnyQ 2
 • 2021 Xypex animation video

  Animation hinggil sa Teknolohiyang Crystalline ng Xypex

  Kung paano gumagana ang Teknolohiyang Crystalline ng Xypex upang gawing waterproof at protektahan ang kongkretokongkreto ay patuloy na nagbibigay-interes at nagpapahanga sa mga specifier at contractor ng kongkretokongkreto sa buong mundo. Sa pamamagitan ng isang lubos na pinalaking paglalarawan sa isang capillary, ipinapakita ng animation kung paano pinapasok ng Xypex ang kongkretokongkreto at kung paano humahantong ang nagreresultang catalytic na reaksyon sa pagbuo ng mga hindi natutunaw na crystal at kongkretokongkretong istruktura na permanenteng waterproof kahit na sa matinding hydrostatic na presyon.

  I-play ang Video

  https://www.youtube.com/embed/VozKO84Rgzk 3
 • xypex coating installation video

  Paglalagay ng Xypex Coating

  Ang mga produkto ng Xypex Coating, para sa panlabas na paglalapat, ay bahagi ng sistema sa paggawang waterproof at pagprotekta sa kongkretokongkreto ng Xypex, at kinakatawan nito ang isa sa tatlong magkakaibang paraan ng paglalagay ng Teknolohiyang Crystalline ng Xypex sa kongkretokongkreto.

  I-play ang Video

  https://www.youtube.com/embed/iCXf5QD7REM 4
 • xypex admix installation video soluble bags

  Paglalagay ng Xypex Admix

  Ang mga produkto ng Xypex Additive, na idinaragdag sa kongkretokongkreto sa oras ng pagpapangkat, ay bahagi ng sistema sa paggawang waterproof at pagprotekta sa kongkretokongkreto ng Xypex at kinakatawan nito ang isa sa tatlong magkakaibang paraan ng paglalagay ng Teknolohiyang Crystalline ng Xypex sa kongkretokongkreto.

  I-play ang Video

  https://www.youtube.com/embed/hWaAfBV9DpI 5
 • xypex dryshake installation video

  Paglalagay ng Xypex Dryshake

  Ang mga produkto ng Xypex Dryshake, para sa mga pahalang na ibabaw, ay bahagi ng sistema sa paggawang waterproof at pagprotekta sa kongkretokongkreto ng Xypex at kinakatawan nito ang isa sa tatlong magkakaibang paraan ng paglalagay ng Teknolohiyang Crystalline ng Xypex sa kongkretokongkreto.

  I-play ang Video

  https://www.youtube.com/embed/6rLqCnMQkM8 6
 • xypex concrete repair video

  Mga Pagkukumpuni ng KongkretoKongkreto ng Xypex

  Nagbibigay ang Xypex ng ilang iniangkop na produkto para sa maraming iba’t ibang paggamit sa pagkukumpuni ng kongkretokongkreto tulad ng pagpigil sa dumadaloy na tubig, pagtatapal, pagpapalit ng coating at pagpapanumbalik ng kongkretokongkreto, gayundin ang pagkukumpuni ng mga bitak.

  PI-play ang Video

  https://www.youtube.com/embed/zUduZjTNAw0 7
Scroll to top