xypex Podzemna garaza, Porto Montenegro

Podzemna garaza, Porto Montenegro

Tivat

Xypex Concentrate je upotrebljen na konstrukciji podzemne garaže, da bi sprečio prodor vode kroz konstrukciju i zaustavio curenje. Xypex Patch’n Plug je upotrebljen da zatvori pukotine I druga oštećenja u betonu. Dva premaza Xypex Concentrate je aplicirina na betonsku konstrukciju da bi se riješio problem I osušila konstrukcija u potpunosti. Ovaj objekat je podzemna garaža koja se nalazi ispod bazena za kupanje I terase.

Country Products Banner

 

banner-country-products
 • xypex concentrate pail

  Concentrate

  Xypex Concentrate je hemijski najaktivniji proizvod u okviru Xypex sistema za hidroizolaciju kristalizacijom. Kada se pomeša sa vodom, ovaj svetlosivi prah se nanosi kao sloj cementne emulzije na beton iznad ili ispod kote terena, bilo samo kao jedan sloj ili kao prvi od dva nanešena sloja. Meša se i u Dry-Pac obliku za zaptivanje linija na građevinskim spojevima ili za reparaciju pukotina, pogrešno izvedenih građevinskih spojeva i saća.

  Podaci o proizvodu Concentrate 

  1
  a696cdfb-f577-47eb-9c8f-33639f793e3e
 • xypex modified pail

  Modified

  Xypex Modified može se nanositi kao drugi sloj za ojačanje Xypex Concentrate-a, ili samostalno za izolaciju spoljašnjosti zidova temelja od vlage. Kada se nanosi kao drugi sloj, Xypex Modified hemijski ojačava Xypex Vrši sabijanje kada su potrebna dva sloja i stvara čvršći finiš. Kada je potrebna izolacija od vlage, jedan sloj Modified-a može se koristiti kao alternativa emulziji u obliku spreja/katrana.

  Podaci o proizvodu Modified 

  2
  278244ea-3651-4934-8801-5c3b754ccce7
 • xypex admix c-series pail box

  Admix C-500 NF & C-1000 NF

  Xypex Admix se dodaje betonskoj mešavini prilikom doziranja da bi se dobila hidroizolacija i da bi se beton zaštitio od samog početka. On nadmašuje druge metode zbog svoje jedinstvene sposobnosti da zaista postane sastavni deo betonske matrice. Admix C-Series je posebno formulisan da zadovolji razne projektne i temperaturne zahteve.

  Podaci o proizvodu Admix C-500 NF
  Podaci o proizvodu Admix C-1000 NF 

  3
  fdbb1c4d-91d0-4d5f-adaa-ecb0c1ad9cb7
 • xypex concentrate ds-series pail

  Concentrate DS-1

  Xypex Concentrate DS-1 (Xypex-ova „suva mešavina“) dodaje se u horizontalnu površinu svežeg betona. Concentrate DS postaje sastavni deo površine betona čime se eliminišu problemi koji se inače povezuju sa slojevima (npr. krzanje, prašenje, ljuspanje i delaminacija). Aktivne hemikalije reaguju s vlagom u svežem betonu čime se izaziva katalitička reakcija kojom se stvara nerastvorljiva kristalna formacija unutar pora i kapilara u betonu. Concentrate DS-1 formulisan je specifično za hidroizolaciju i pružanje zaštite od agresivnih hemikalija.

  Podaci o proizvodu Concentrate DS-1 

  4
  c7be4317-821b-4038-a357-db4b10d7afde
 • xypex patch'n plug pail

  Patch'n Plug

  Xypex Patch'n Plug je specijalno napravljena, brzovezujuća hidraulička cementna mešavina koja se ne deformiše i odlikuje se velikom snagom vezivanja za krpljenje i popravku betona. Patch’n Plug zaustavlja protok vode za nekoliko sekundi i koristi se za zaptivanje pukotina, krpljenje rupa i drugih defekata u betonu.

  Podaci o proizvodu Patch’n Plug 

  5
  bc37139c-258f-4545-8659-f9add7a98b74
 • xypex fcm 80 box bottle kit

  FCM 80

  FCM 80 je naročito predviđen za popravljanje pukotina nastalih zbog kretanja, zaptivanje građevinskih spojeva, obnovu oštećenog betona i hidroizolaciju betonskih struktura. Ima izuzetne karakteristike prianjanja i izduživanja, i obično se koristi zajedno sa Xypex sistemom za hidroizolaciju i zaštitu betona kristalizacijom. FCM je dvokomponentni proizvod koji se sastoji od posebne tečne polimerske disperzije i cementnog praha. Ove komponente se mešaju neposredno pre primene.

  Podaci o proizvodu FCM 80 

  6
  7e861ed5-9481-4f33-8cad-64794c15ba86
 • xypex gamma cure bottle

  Gamma Cure

  Xypex Gamma Cure je sredstvo za stvrdnjavanje posebno namenjeno Xypex proizvodima za hidroizolaciju kristalizacijom. Može se koristiti kao alternativa za zaustavljanje vode u nekim Xypex primenama i za ubrzavanje Xypex procesa kristalizacije. Xypex Gamma Cure deluje kao sredstvo za sprečavanje isparavanja i zadržava maksimalnu količinu vlage u Xypex sloju. Takođe služi kao katalizator za reakciju kod Xypex tretmana za hidroizolaciju kristalizacijom. Ovo je samoraspadajući proizvod (2–3 dana) koji ne stvara sloj.

  Podaci o proizvodu Gamma Cure 

  6
  00fe4646-05fd-4cd4-9228-fa5c1577a36e
Scroll to top