xypex Banka Kombëtare E Republikës Çeke

Banka Kombëtare e Republikës Çeke

Pragë

Dyshemeja e kësaj ndërtese kishte rrjedhje të madhe. Pas shpimit të dyshemesë deri në betonin e themeleve, u përdorën Xypex Concentrate, Modified dhe Patch'n Plug për të ndaluar rrjedhjen e madhe.

Country Videos Banner

 

videos-01
 • international world of xypex

  Bota ndërkombëtare e Xypex

  Betoni është produkti universal që mes shumë të tjerash, shërben kundër depërtimit të ujit. Po në rast se betoni nuk e arrin dot këtë dhe uji depërton? Mund të lindin probleme të mëdha. Kjo është historia e Xypex në mbarë botën, fuqia e një produkti të shkëlqyer për riparimin e betonit – dhe se si Xypex është bërë lider në hidroizolimin e betonit për shkak të vetive të tij.

  Luaj videon

  https://www.youtube.com/embed/W20Fmi7ur8w

   
  1
 • xypex crystalline technology introduction video

  Prezantim i teknologjisë kristaline të Xypex

  Baza e zhvillimit të teknologjisë kristaline të Xypex ishte njohja e plotë e përbërjes kimike dhe fizike të betonit. Betoni është poroz. Kapilarët e tij në formë tunelesh janë pjesë e natyrshme e masës së tij dhe lejojnë kalimin e ujit dhe të lëngjeve të tjera.

  Studiuesit pranë Xypex kuptuan mundësinë e një trajtimi kimik që do të mbushte këta kapilarë për të parandaluar depërtimin e ujit dhe lëngjeve të tjera nga të gjitha drejtimet. Kjo strukturë integrale mbush rrugët kapilare duke e bërë betonin të papërshkueshëm nga uji.

  Luaj videon

  https://www.youtube.com/embed/Nt9jG9WDnyQ

   
  2
 • 2021 Xypex animation video

  Animacion i teknologjisë kristaline të Xypex

  Mënyra se si funksionon teknologjia kristaline e Xypex për të hidroizoluar dhe mbrojtur betonin vazhdon të ngjallë interes dhe habi te specialistët dhe kontraktorët e betonit në mbarë botën. Nëpërmjet zmadhimit të lartë të një kapilari, ky animim ilustron mënyrën se si Xypex depërton në beton dhe sesi reaksioni katalitik që ndodh çon në formimin e kristaleve të patretshme dhe të një strukture betoni me hidroizolim permanent edhe nën presione hidrostatike ekstreme.

  Luaj videon

  https://www.youtube.com/embed/VozKO84Rgzk

  3
 • xypex coating installation video

  Aplikimi i Xypex Coating

  Produktet Xypex Coating, për aplikim në sipërfaqe, janë pjesë e sistemit të hidroizolimit dhe të mbrojtjes së betonit nga Xypex dhe përbëjnë një prej tre mënyrave të ndryshme për aplikimin e teknologjisë kristaline të Xypex në beton.

  Luaj videon

  https://www.youtube.com/embed/iCXf5QD7REM

   
  4
 • xypex admix installation video soluble bags

  Aplikimi i Xypex Admix

  Produktet aditive të Xypex, që i shtohen betonit në momentin e përzierjes së tij, janë pjesë e sistemit të hidroizolimit dhe të mbrojtjes së betonit të Xypex dhe përbëjnë një prej tre mënyrave të ndryshme për aplikimin e teknologjisë kristaline të Xypex në beton.

  Luaj videon

  https://www.youtube.com/embed/hWaAfBV9DpI

   
  5
 • xypex dryshake installation video

  Aplikimi i Xypex Dryshake

  Produktet Xypex Dryshake, për sipërfaqe horizontale, janë pjesë e sistemit të hidroizolimit dhe të mbrojtjes së betonit të Xypex dhe përbëjnë një prej tre mënyrave të ndryshme për aplikimin e teknologjisë kristaline të Xypex në beton.

  Luaj videon

  https://www.youtube.com/embed/6rLqCnMQkM8

   
  6
 • xypex concrete repair video

  Riparimet e betonit me Xypex

  Xypex ofron një numër produktesh të specializuara për një gamë të gjerë aplikimesh për riparimin e betonit siç janë ndalimi i rrjedhjes së ujit, meremetimet, rehabilitimi i betonit si edhe riparimi i plasaritjeve.

  Luaj videon

  https://www.youtube.com/embed/zUduZjTNAw0

   
  7
Scroll to top