Ξενοδοχείο Amathus Beach

Κύπρος

Αυτή η πισίνα αδιαβροχοποιήθηκε με Xypex στη διάρκεια της κατασκευής. Χρησιμοποιείται με επιτυχία όλο το χρόνο.

Country Articles Banner

 
banner-country-articles
  • Kristalize yalıtımlı arıtma tesisi modernizasyonu

    2015
    Alliance Water Resources firması Missouri, St. Charles şehrinde kapsamlı bir kanalizasyon sistemi iyileştirilmesi çerçevesinde Sandfort Creek Kaldırma Tesisi’ni inşa ediyor. İşveren, St. Charles kaymakamlığının 2. su tedarik bölgesi tarafından, Missouri ilçelerinden yerel su arıtma tesislerine sahip olmayan St. Charles ve Warren’de atık su tasfiyesi için kurulan East Central Missouri Water and Sewer Authority (ECMWSA) unvanlı sivil toplum kuruluşudur.

    Acrobat PDF
Scroll to top