xypex HE Dubrava

HE Dubrava

Čakovec

Sanacija hidroizolacije AB podzemnih konstrukcija strojarnica i rezervoara otpadnog ulja. Pukotine i segregirane površine na stropovima i zidovima (kroz koje je prodirala voda i otpadno ulje) sanirane su zasjecanjima, premazima i ispunama sa Xypex® materijalima. Xypex® Admix C-1000 NF, a i Xypex® Concentrate.

Country Projects Banner

 

project_bar
 • Xypex Project

  Betonara

  Požega Visokozahtjevni projekt betonare od prodora vode rješen dodatkom Xypex Admix C-1000 NF i obradom spojeva Xypex Concentrate. AB konstrukcije (C 25/30) temeljne ploče (d=40 cm) i zidova (d=25 cm) izgrađene su na zadovoljstvo investitora.
 • Xypex Project

  Hala distribucijskog centra

  Dugo Selo Projektirana hala, s montažnim betonskim zidovima izvedena na trakastim temeljima koji su premazani materijalom Xypex Concentrate. Između njih ugrađen vodonepropusni beton temeljne ploče d=25 cm s dodatkom Xypex Admix. Između montažnih zidova i trakastih temelja praznine (v=5-10 cm) zapunjavane kvarcnim pijeskom i kitom Xypex Patch’n Plug, te premazani materijalima Xypex Concentrate i Xypex Modified.
 • Xypex Project

  Vodosprema Bukovac

  Zagreb Zasjecanje i sanacija svih pukotina na oblozi komore te oko prodora cjevovoda linijskom obradom Xypex materijalima.
 • Xypex Project

  Vodosprema Cerje

  Dugo Selo Nova vodosprema je izvedena klasičnim membranskim sustavom. Nakon testiranje vodospreme uvidjelo se da je vodosprema imala prodore vode na većini spojeva membrana, spojeva pod-zid i proboja cijevi kroz betonsku konstrukciju. Odlučeno je sanirati problematična mjesta Xypex-om, jer bi zamjena kompletne hidroizolacije predstavljala veliki trošak sanacije na novom objektu, koji nije bio još pušten u rad. I na ovom primjeru je Xypex „popravio“ greške membranske hidroizolacije.
 • Xypex Project

  Vodosprema Grad mladih

  Zagreb Skidanje stare cementne obloge visokotlačnim peračem, zasjecanje te sanacija svih pukotina i spojeva linijskom obradom Xypex materijalima. Premazivanje zidova, stropa, stupova i temeljne ploče Xypex Concentrate (1,70 kg/m²). Nanošenje vodonepropusnog reparaturnog morta debljine do 2 cm. Nanošenje završnog sloja Xypex Modified i Xypex Concentrate White (1,00 kg/m²) visokotlačnom prskalicom. Nakon 12 dana ispiranje komora vodom i ispitivanje vodonepropusnosti.
 • Xypex Project

  Vodosprema Teškovec

  Zagreb Skidanje stare cementne obloge visokotlačnim peračem, zasjecanje te sanacija svih pukotina i spojeva linijskom obradom Xypex materijalima. Premazivanje zidova, stropa, stupova i temeljne ploče Xypex Concentrate (1,70 kg/m²). Nanošenje vodonepropusnog reparaturnog morta debljine do 2 cm. Nanošenje završnog sloja Xypex Modified i Xypex Concentrate White (1,00 kg/m²) visokotlačnom prskalicom. Nakon 12 dana ispiranje komora vodom i ispitivanje vodonepropusnosti.
 • Xypex Project

  Apartmanska zgrada

  Punat - otok Krk Građevina 50 m od mora. Zbog potrebne visine podzemnog dijela objekta izvršilo se podzidavanje u visinu od 60 cm. Nakon izrade novog podložnog betona (koji je trebao biti podloga za membransku hidroizolaciju) počelo je prodirati more. Visina morske vode je bila oko 30 cm. U takvim uvjetima ni jedna membranska hidroizolacija se nije mogla izvesti. Prvo su zaustavljeni nagli prodori vode s materijalima XYPEX® Patch'n Plug i XYPEX® Concentrate, a nova temeljna ploča je rađena s dodatkom XYPEX® Admix C-1000 NF.
 • Xypex Project

  Bazen Tomilslavac

  Sljeme Podzemni prostor, ispod samog bazena nalazi se strojarnica i rezervoar protupožarne vode. Na plafonu i zidovima vidljive pukotine i prodori vode i vlage. Zasjecanje betona, premaz materijalom Xypex® Concentrate te ispuna kitom Xypex® Patch’n Plug. Završni dvostruki premaz materijalima Xypex® Concentrate i Xypex® Modified.
 • Xypex Project

  Farma stoke

  Sunja U podzemnom spremištu gnojiva, novosagrađene farme krava došlo je do jakih procurivanja podzemnih voda, a na segregiranim površinama betona, rupama zatezača oplate i loše obrađenim dilatacionim reškama. Zasjecanjem betona i ugradnjom pvc cijevčica u reške, usmjerili smo vodu kroz iste, a oko njih zapunjavali brzovezujućim kitom Xypex® Patch’n Plug. Nakon 30 minuta, vadili smo cjevčicu, ugurali gumeni čep i kit Xypex® Patch’n Plug. Završni dvostruki premaz materijalima Xypex® Concentrate i Xypex® Modified.
 • Xypex Project

  HE Dubrava

  Čakovec Sanacija hidroizolacije AB podzemnih konstrukcija strojarnica i rezervoara otpadnog ulja. Pukotine i segregirane površine na stropovima i zidovima (kroz koje je prodirala voda i otpadno ulje) sanirane su zasjecanjima, premazima i ispunama sa Xypex® materijalima. Xypex® Admix C-1000 NF, a i Xypex® Concentrate.
 • Xypex Project

  HE Varaždin

  Varaždin Podzemno spremište (30 m ispod površine) – 3.000 m³ vode. AB strop i zidovi debljine 3,00 m. Vrijeme redovnog godišnjeg remonta postrojenja vrlo kratko 7-10 dana. Posljednih 6 godina izvođač radova koristio za sanaciju pukotina betona sistem injektiranja epoxy smolom što se nije pokazalo dobrim jer za epoxy mora sve biti suho. Sve pukotine zasjecane u pravokutnom obliku, sve do “zdravog” betona. Prvi premaz materijalom Xypex® Concentrate. Zapunjavanje utora materijalom Xypex® Patch’n Plug. Završno zapunjavanje glet masom u dva sloja Xypex® Patch’n Plug i Xypex® Modified prekrivajući utore sa svake strane.
 • Xypex Project

  Stambena zgrada Trsje

  Zagreb Nova, neuseljena građevina sa loše izvedenom hidroizolacijom. Prodori vode i vlage u najdonjoj etaži vidljivi na sve strane: plafoni, zidovi, temeljna ploča te spojevi istih. Vrlo zahtjevna sanacija rješena vrlo uspješno Xypex® materijalima.
 • Xypex Project

  Stambena zgrada Jelkovečka

  Varaždin Stambena zgrada bez podzemne etaže. Prethodnim ispitivanjima utvrđeno da nema nikakovih podzemnih voda. Svi trakasti temelji premazani smjesom Xypex® Concentrate po bočnim i horizontalnim površinama kako bi se spriječio prodor kapilarne vlage.
 • Xypex Project

  Stambena zgrada Knežija

  Zagreb Uslijed konstantnih oborina i prodora podzemnih voda pumpe nisu uspjevale do kraja odstraniti vodu u građevinskoj jami. Uz suglasnost projektanta i nadzora ugrađen je beton temeljne ploče s dodatkom Xypex® Admix C-1000 NF - 1% na težinu cementa. Svježi beton, uzgonom je izbacio vodu, a zahvaljujući dodatku beton je odlično sazrio. Na svim spojevima ugrađene gumene trake i premazi Xypex® Concentrate i Xypex® Modified. Zidovi d=25 cm betonirani također s dodatkom Xypex® Admix C-1000 NF. U rupe zatezača oplate ugrađeni gumeni čepovi i brzovezujući kit Xypex® Patch’n Plug.
 • Xypex Project

  Stambena zgrada Tuškanova

  Zagreb Prenamjena stare tvornice u novu stambeno poslovnu zgradu. Podrumski prostor tretiran vodonepropusnim materijalima Xypex® Concentrate i Xypex® Patch’n Plug. U dvorišnom prostoru izgrađena podzemna garaža (2.400 m²) u 3 etaže, svaka od 800 m². Beton temeljne ploče d=40 cm i zidova d=25 cm s dodatkom Xypex® Admix C-1000 NF. Doziranje u količini od 1% na težinu cementa - mješano na gradilištu, u automikseru. Na svim spojevima ugrađene gumene trake i premazi Xypex® Concentrate i Xypex® Modified.
 • Xypex Project

  Stambeno poslovna zgrada Alca

  Pula Podzemna garaža novosagrađene građevine površine 600 m², specifična po ulasku i izlasku automobila teretnim liftom. Na većini zidova pukotine, segregirane površine gdje su prodori vode i vlage, a naročito na svim spojevima zid-temeljna ploča. Zasjecanje betonskih utora i segregiranih površina, ispiranje visokotlačnim peračem. Tretiranje premazom Xypex® Concentrate i kitom Xypex® Patch’n Plug. Odstranjivanje podne glazure i termoizolacije uz zidove, procjeđivanje i usisavanje vode. Saniranje spojeva materijalima Xypex® Concentrate i Xypex® Patch’n Plug. Završni dvoslojni premaz materijalima Xypex® Concentrate i Xypex® Modified.
 • Xypex Project

  Tvornica Milsing

  Velika Gorica Nova građevina, bez jakog hidrostatskog pritiska. U temeljnu ploču je dozirano 0,5% dodatka Xypex® Admix C-1000 NF uz čepastu foliju kao mehaničku zaštitu i okipor za termoizolaciju. Spoj temeljne ploče i predzgotovljenih betonskih elementa zidova obrađeni su premazom Xypex® Concentrate.
 • Xypex Project

  Urbana vila Hrastov Gaj

  Zagreb Građevina u laganom zasjeku s okolnim potpornim AB zidovima koji su betonirani s dodatkom Xypex® Admix za potpunu vodonepropusnost betona, kao i temeljna ploča d=40 cm i AB zidovi. Na zidove ugrađena toplinska izolacija i čepasta folija. Svi spojevi obrađeni linijskom obradom Xypex® Dry-Pac.
 • Xypex Project

  Zinc Factory

  Licki Osik Xypex Admix was used in 1,485 cubic meters of concrete for process tanks at a zinc factory. In addition, Xypex Concentrate was used in 310 m of ceiling strips at the joints between the walls and the floor.
 • Xypex Project

  Volksbank

  Stara je žbuka na zidovima i podu na mnogim mjestima jako propuštala. Za popravak 100 m pukotina i spojnica korišteni su Xypex Patch'n Plug i Concentrate. Zatim je cijela površina tretirana dvoslojnim premazom proizvoda Xypex Concentrate i Modified.
 • Xypex Project

  Vodosprema Jurjevska

  Zagreb Sanacija vodospreme iz 1878., gdje je testiran niz materijala i tehnologija za sanaciju, te rađeni probni uzorci raznih premaza. Nanošenje završnog sloja Xypex Concentrate White (1,00 kg/m²) visokotlačnom prskalicom. I na ovom primjeru se Xypex pokazao kao najkvalitetnije riješenje u sanacijama vodosprema.
 • Xypex Project

  Stambeno naselje na Jarunu

  Xypex Admix (2450 kg) dodan je u 700 m3 betona koji je korišten pri gradnji temelja i podzemne garaže ovog stambenog naselja s 2 zgrade. Debljina tretirane ploče bila je 60 cm, a debljina zidova 30 cm. Za 300 m okomitih i vodoravnih spojnica korišteni su i Xypex Concentrate i Xypex Dry-Pac.
 • Xypex Project

  Kanalizacijski cjevovod

  Krapina Na ovome je betonskom cjevovodu u SZ Hrvatskoj dolazilo do propuštanja na različitim spojevima. Ovaj je problem uspješno riješen primjenom proizvoda Xypex Patch'n Plug i Xypex Concentrate.

Scroll to top