xypex Stambeno Naselje Na Jarunu

Stambeno naselje na Jarunu

Hrvatska

Xypex Admix (2450 kg) dodan je u 700 m3 betona koji je korišten pri gradnji temelja i podzemne garaže ovog stambenog naselja s 2 zgrade. Debljina tretirane ploče bila je 60 cm, a debljina zidova 30 cm. Za 300 m okomitih i vodoravnih spojnica korišteni su i Xypex Concentrate i Xypex Dry-Pac.

Country Literatures Banner

 
banner-country-literature
  • NO EQUAL (Nema jednakovrijednog)

    Ova brošura je zbirka nekih naših skeniranih elektronskog mikroskopa (SEM) slike koje daju konačni dokaz da je formacija kristalne strukture nije topljiva u betonu tretiranom s Xypex. Xypex Kristalna tehnologija uistinu nema jednako.

    Acrobat PDF
Scroll to top