Резервоар на летище София

Резервоар на летище София

София

Този нов резервоар с прилежащи бетонни канали е хидроизолиран чрез прилагане на два слоя Concentrate на Xypex и Modified на Xypex.

Country Videos Banner

 

videos-01
 • international world of xypex

  Международният свят на Xypex

  Бетонът е универсален продукт, който задържа вода в себе си и непредотвратява пропускането й. Какво става, когато бетонът поддаде и водата проникне в него? Това е голям потенциален проблем. От тук започва историята на Xypex по света, силата за коригиране на бетона от един страхотен продукт и как присъствието на компанията с правилния продукт превърна Xypex в лидер в областта на хидроизолацията на бетона.

  Възпроизвеждане на видео

  https://www.youtube.com/embed/W20Fmi7ur8w

   
  1
 • xypex crystalline technology introduction video

  Представяне на кристалната технология на Xypex

  Основно за разработката на кристалната технология на Xypex е задълбоченото разбиране за химическия и физически състав на бетона. Бетонът е порест материал. Неговите капиляри с тунелоподобна структура са естествена част от неговата маса и позволяват пропускането на вода и други течности.

  Изследователите от Xypex видяха възможност за химическа обработка, която ще запълни тези капиляри, за да предотврати проникването на вода и други течности в която и да е посока. Тази интегрална структура запълва порите и капилярите, като по този начин прави бетона водоустойчив.

  Възпроизвеждане на видео

  https://www.youtube.com/embed/Nt9jG9WDnyQ

   
  2
 • 2021 Xypex animation video

  Анимация на кристалната технология на Xypex

  Начинът, по който кристалната технология на Xypex работи за постигане на водоустойчивост и защита на бетона, продължава да поддържа интереса и симпатиите на специалистите и строители, работещи с бетон от цял свят. Чрез силно увеличения изглед на един капиляр, анимацията илюстрира как Xypex прониква в бетона и как произтичащата от това каталитична реакция в крайна сметка води до образуването на неразтворими кристали в бетонната структура, която става постоянно водоустойчива, дори срещу крайно негативно хидростатично налягане.

  Възпроизвеждане на видео

  https://www.youtube.com/embed/VozKO84Rgzk

  3
 • xypex coating installation video

  Полагане на покрития на Xypex

  Продуктите за покрития на Xypex за повърхностно нанасяне са част от системата за осигуряване на водоустойчивост и защита на бетона на Xypex и представляват един от трите различни начина за влагане на кристалната технология на Xypex в бетона.

  Възпроизвеждане на видео

  https://www.youtube.com/embed/iCXf5QD7REM

   
  4
 • xypex admix installation video soluble bags

  Полагане на добавката Xypex Admix

  Добавъчните продукти на Xypex, добавяни към бетона по време на дозирането му, са част от системата за осигуряване на водоустойчивост и защита на бетона на Xypex и представляват един от трите различни начина за влагане на кристалната технология на Xypex в бетона.

  Възпроизвеждане на видео

  https://www.youtube.com/embed/hWaAfBV9DpI

   
  5
 • xypex dryshake installation video

  Полагане на добавката Xypex Dryshake

  Продуктите за втвърдяване на Xypex за хоризонтални повърхности са част от системата за осигуряване на водоустойчивост и защита на бетона на Xypex и представляват един от трите различни начина за влагане на кристалната технология на Xypex в бетона.

  Възпроизвеждане на видео

  https://www.youtube.com/embed/6rLqCnMQkM8

   
  6
 • xypex concrete repair video

  Продукти за поправяне на бетон на Xypex

  Xypex осигурява редица специализирани продукти за широк набор от приложения за поправяне на бетон, като спиране на течаща вода, бързовтвърдяваща смес за нанасяне на корекции, изравняване и възстановяване на бетона, както и поправяне на пукнатини.

  Възпроизвеждане на видео

  https://www.youtube.com/embed/zUduZjTNAw0

   
  7
Scroll to top