Резервоар на летище София

Резервоар на летище София

София

Този нов резервоар с прилежащи бетонни канали е хидроизолиран чрез прилагане на два слоя Concentrate на Xypex и Modified на Xypex.

Country Projects Banner

 

project_bar
 • Xypex Project

  Водноелектрическа централа Чаира

  Чаира Бетонът, разположен на 350 м под повърхността на тази електрическа централа, е бил напукан и е пропускал вода. Поетапно са използвани Patch'n Plug на Xypex и Concentrate на Xypex, докато всички течове са спрели.
 • Xypex Project

  Резервоар за питейна вода

  Пловдив четиридесет резервоара в региона на град Пловдив са обработени с Xypex. Всички резервоари са на по 40–50 години и са имали значителни проблеми с течове. Прилагането на два слоя Concentrate на Xypex и Modified на Xypex, последвано от нанасяне на замазка с Xypex Admix, е използвано за привеждане на резервоарите в приемливо състояние. Patch'n Plug на Xypex е използван за поправка на пукнатините и фугите.
 • Xypex Project

  Резервоар на летище София

  София Този нов резервоар с прилежащи бетонни канали е хидроизолиран чрез прилагане на два слоя Concentrate на Xypex и Modified на Xypex.
 • Xypex Project

  Хотел „Тракия“

  Бургас Бетонната основа на хотела, разположена под морското равнище, е хидроизолирана с продукти на Xypex. Прилагането им е трябвало да бъде осъществено както от отрицателната, така и от положителната страна. Разширителни фуги с дължина 450 метра, намиращи се в средата на сградата, също са третирани с Xypex.

Scroll to top