Visit Our Global Site

Dyshemeja e kësaj ndërtese kishte rrjedhje të madhe. Pas shpimit të dyshemesë deri në betonin e themeleve, u përdorën Xypex Concentrate, Modified dhe Patch'n Plug për të ndaluar rrjedhjen e madhe.

DISTRIBUTORI

Dërgo email
 • Bota ndërkombëtare e Xypex

  Betoni është produkti universal që mes shumë të tjerash, shërben kundër depërtimit të ujit. Po në rast se betoni nuk e arrin dot këtë dhe uji depërton? Mund të lindin probleme të mëdha. Kjo është historia e Xypex në mbarë botën, fuqia e një produkti të shkëlqyer për riparimin e betonit – dhe se si Xypex është bërë lider në hidroizolimin e betonit për shkak të vetive të tij.

  » Luaj videon

  http://www.youtube.com/embed/W20Fmi7ur8w


  1
 • Prezantim i teknologjisë kristaline të Xypex

  Baza e zhvillimit të teknologjisë kristaline të Xypex ishte njohja e plotë e përbërjes kimike dhe fizike të betonit. Betoni është poroz. Kapilarët e tij në formë tunelesh janë pjesë e natyrshme e masës së tij dhe lejojnë kalimin e ujit dhe të lëngjeve të tjera.

  Studiuesit pranë Xypex kuptuan mundësinë e një trajtimi kimik që do të mbushte këta kapilarë për të parandaluar depërtimin e ujit dhe lëngjeve të tjera nga të gjitha drejtimet. Kjo strukturë integrale mbush rrugët kapilare duke e bërë betonin të papërshkueshëm nga uji.

  » Luaj videon

  http://www.youtube.com/embed/Nt9jG9WDnyQ


  2
 • Animacion i teknologjisë kristaline të Xypex

  Mënyra se si funksionon teknologjia kristaline e Xypex për të hidroizoluar dhe mbrojtur betonin vazhdon të ngjallë interes dhe habi te specialistët dhe kontraktorët e betonit në mbarë botën. Nëpërmjet zmadhimit të lartë të një kapilari, ky animim ilustron mënyrën se si Xypex depërton në beton dhe sesi reaksioni katalitik që ndodh çon në formimin e kristaleve të patretshme dhe të një strukture betoni me hidroizolim permanent edhe nën presione hidrostatike ekstreme.

  » Luaj videon

  http://www.youtube.com/embed/BfKGbWUmAoE


  3
 • Aplikimi i Xypex Coating

  Produktet Xypex Coating, për aplikim në sipërfaqe, janë pjesë e sistemit të hidroizolimit dhe të mbrojtjes së betonit nga Xypex dhe përbëjnë një prej tre mënyrave të ndryshme për aplikimin e teknologjisë kristaline të Xypex në beton.

  » Luaj videon

  http://www.youtube.com/embed/iCXf5QD7REM


  4
 • Aplikimi i Xypex Admix

  Produktet aditive të Xypex, që i shtohen betonit në momentin e përzierjes së tij, janë pjesë e sistemit të hidroizolimit dhe të mbrojtjes së betonit të Xypex dhe përbëjnë një prej tre mënyrave të ndryshme për aplikimin e teknologjisë kristaline të Xypex në beton.

  » Luaj videon

  http://www.youtube.com/embed/hWaAfBV9DpI


  5
 • Aplikimi i Xypex Dryshake

  Produktet Xypex Dryshake, për sipërfaqe horizontale, janë pjesë e sistemit të hidroizolimit dhe të mbrojtjes së betonit të Xypex dhe përbëjnë një prej tre mënyrave të ndryshme për aplikimin e teknologjisë kristaline të Xypex në beton.

  » Luaj videon

  http://www.youtube.com/embed/6rLqCnMQkM8


  6
 • Riparimet e betonit me Xypex

  Xypex ofron një numër produktesh të specializuara për një gamë të gjerë aplikimesh për riparimin e betonit siç janë ndalimi i rrjedhjes së ujit, meremetimet, rehabilitimi i betonit si edhe riparimi i plasaritjeve.

  » Luaj videon

  http://www.youtube.com/embed/zUduZjTNAw0


  7